Tag: thetastefood

อาหารสุขภาพ น้ำพริกกุ้งสด หนึ่งในเมนูอาหารไทยต้านมะเร็ง

อาหารสุขภาพ น้ำพริกกุ้งสด หนึ่งในเมนูอาหารไทยต้านมะเร็ง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การรับประทานผัก ผลไม้ก็ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อร่างกายเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยให้ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย โดยประเทศไทยของเรา ก็มีพืชผักและผลไม้อุดมสมบูรณ์ทำให้เราเลือกสามารถเลือกรับประทานผัก ผลไม้ได้อย่างหลากหลายและสามารถรับประทานได้ตลอดปี Read More

Categories: News

Tags:

กิน อาหารสุขภาพ อาหารคลีนดีต่อสุขภาพอย่างไร

กิน อาหารสุขภาพ อาหารคลีนดีต่อสุขภาพอย่างไร คนในสมัยนี้หันมาดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน การออกกำลังกาย โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ดั่งคำกล่าวที่มีมาอย่างช้านาน คือ You are what you eat คุณกินอย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้น ด้วยความใส่ใจสุขภาพนี้เอง ทำให้ก่อเกิดอาหารสำหรับคนรักสุขภาพขึ้นมา นั่นคือ clean food หรือ อาหารคลีน Read More

Categories: News

Tags: