บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมเสาปูนที่แตกร้าวด้วยตนเอง

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมเสาปูนที่แตกร้าวด้วยตนเอง สาเหตุเสาปูนแตกร้าวอาจเกิดจากสนิมที่เกิดในเหล็กเสริมภายในเสาเบ่งตัวออกหรือมีวัตถุอื่นๆ มากระทบให้เสาแตก เราสามารถซ่อมแซม แก้ไขรอยแรกร้าวนี้ด้วยตัวเอง

วิธีแก้ไข

– ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตหรือสกัด หรือใช้หัวค้อนค่อยกะเทาะส่วนที่เป็นรอยร้าว เปิดหน้าปูนให้กว้างขึ้นจนตลอดรอยร้าวนั้น

– ต่อจากนั้นให้ใช้แปรงเหล็ก ทำความสะอาดปัดฝุ่นที่อุดออกให้หมด ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่นละออง เศษหลุดร่อนต่าง ๆ ปราศจากคราบน้ำมัน ไขมัน ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด

– นำน้ำผสมปูนซีเมนต์ ซึ่งศัพท์ทางช่างเรียกว่า น้ำปูน ให้เหลว ๆ ราดหรือทาลงในบริเวณที่กะเทาะไว้ หรือใช้น้ำยาประสานเพิ่มกำลังการยึดเกาะ ซึ่งป้องกันการหลุดร่อน

– ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนผสมกับทรายละเอียดที่สะอาด 2 ส่วน ให้คลุกเคล้ากันค่อย ๆ ใส่น้ำคลุกจนส่วนผสมเหนียวและข้น แต่อย่าให้เหลว

– นำปูนที่ได้ไปปาดด้วยเกรียงเหล็ก ลงบนหน้าคอนกรีตที่เตรียมไว้ ให้มีความลึกประมาณ 1-1.5 ซม. ให้ทั่วหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที พอเห็นว่าปูนเริ่มหมาดพอให้ปาดปูนซ้ำหน้าขึ้นอีกประมาณ 1-1.5 ซม. ทำเช่นนี้เป็นชั้น ๆ จนปูนเสมอผิวเสาให้ปาดปูนให้เรียบเสมอหน้าเสาและให้ได้เหลี่ยมเสา

– คลุมงานที่ทำด้วยผ้าชื้นประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นเอาน้ำรดให้ชุ่มหรือคลุมผ้าชื้นหรือเปียกต่อไปอีกประมาณ 7-15 วัน ก็จะได้เสาที่สวยงามกลับคืนมา

ส่วนรอยร้าวของเสาที่เห็นรอยไปตามเฉียง หรือบริเวณรอยต่อเสาคาน หรือบางทีผิวปูนแตกจนเห็นเหล็กเสริมในเสา ลักษณะรอยดังกล่าวควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเสาต้นดังกล่าวอาจสูญเสียกำลังในการทำหน้าที่รับน้ำหนักของตัวอาคารไว้ไม่ได้ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในอาคาร

Categories: News

Tags: